OVK

Malmö, Helsingborg, Lund & övriga Skåne

Vi tillhandahåller certifierade kontrollanter som utför regelbundna OVK besiktningar. Det är en lagstadgad kontroll i Sverige som kräver att det utförs kontroll av ventilationssystem. Våra besiktningsmän är specialiserade på ventilationssystem och utför noggranna undersökningar av systemet och prestanda och kontrollerar att ventilationen fungerar korrekt.

Privatperson
Företag
BRF/Samfällighet
Fastighetsägare

OVK

OVK står för ”obligatorisk ventilationskontroll” och det bör enligt Plan- och Bygglagen utföras regelbundna kontroller för de flesta byggnader. OVK-kontroller säkerhetsställer att inomhusmiljö och att fastigheten uppfyller de utsatta lagkraven och är en essentiell del av fastighetsskötsel och bidrar till att skapa både trygga och hållbara bostäder och arbetsplatser.

Besiktningen omfattas bland annat av kontroll av ventilationens olika delar, inklusive till- och frånluftsdon, ventilationskanaler, reglerutrustning samt fläktsystem. I samband med kontrollen tillhandhåller vi detaljerade rapporter och dokumentation tillhörande varje OVK-inspektion.

Vid önskemål erbjuder vi även en åtgärdsplanering baserat på OVK-inspektionen resultat, där våra besiktningsmän ger konkreta rekommendationen för att optimera ditt system och möta alla krav för en sund inomhusmiljö.

Varför välja oss

Fördelen med att välja oss på IC Gruppen är främst att vi besitter lång erfarenhet och strävar alltid efter att leverera högsta kvalité till dig som kund där kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Dessutom så erbjuder vi en helhetslösning för dig som kund då vi bistår med allt från bygg, elarbete, VVS, hushållsservice, kyla & värmepumpar Allt detta finns samlat under ett enda tak för att du som kund ska kunna välja en enda leverantör. Vilket också ger oss möjligheten att helt och hållet erbjuda skräddarsydda lösningarna till dig.

Vår affärsidé är att allt som räcker är en enda kontaktperson för alla dina behov. Det betyder att våra projektledare samråder mellan de olika avdelningarna så att du som beställare inte behöver använda dig av flera leverantörer. 

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.